VIII AEBR МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „МЛАДИ ЛИДЕРИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КАРИЕРИТЕ И ДОБРОСЪСЕДСТВОТО”

 02 ноември  1212

VIII AEBR МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „МЛАДИ ЛИДЕРИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КАРИЕРИТЕ И ДОБРОСЪСЕДСТВОТО”

В периода 02 - 03.12.2016 г. в Белград ще се проведе VIII Младежки форум, който включва провеждането на Дискусионен форум и уъркшоп с акцент върху следните теми:

- Роля на младите лидери в трансграничното сътрудничество;

- Младежката сила за положителна трансформация;

- Младежко трансгранично приятелство за мир.

По време на VIII AEBR Младежки форум ще бъде създадена Харта на младежта за трансгранично сътрудничество. Участниците ще работят по три гледни точки:

  • Какво може да направи младежта за младежта?
  • Какво може да направи младежта за обществото?
  • Какво може да направи обществото за младежта?

Работните групи ще работят в областите:

1. Включването на младежта в разработването на политики и стратегическо планиране;

2. Икономическо развитие;

3. Опазване на околната среда;

4. Социално развитие;

5. Медии и социална мрежа;

6. Трансгранично сътрудничество и младежки проекти.

Канят се млади хора от всички краища на света да вземат активна роля в VIII Младежки форум.

Профил на участниците:

- възраст между 20 и 35 години;

- добро владеене на английски език;

- студенти, млади специалисти или млади активисти от неправителствени организации.

За участие в VIII Младежки форум кандидатите трябва да попълнят формуляр и да го изпратят до 10.11.2016 г. на имейл ananikolov@gmail.com.

За повече информация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top