СТУДЕНТИТЕ С ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, КОГАТО ОСТАНАТ БЕЗ РАБОТА

 01 ноември  1602

СТУДЕНТИТЕ С ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, КОГАТО ОСТАНАТ БЕЗ РАБОТА

Държавата ще разреши на студентите, които са работили и са се осигурявали, да получават обезщетение, в случай че останат без работа. Мярката беше приета на второ четене в пленарната зала на Народното събрание на 27.10. 2016 г. след като Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) сезира всички институции.

Наложената форма, която ощетяваше работещите хора с активни студентски права, е в сила от началото на 2016 г., а предложението за въвеждането й дойде от тогавашния министър на труда и социалната политика - Ивайло Калфин.

От НПСС смятат, че приетите в началото на годината промени, с които се лишаваха от обезщетение учащите, е недопустима форма на дискриминация. В процеса на обучение студентите също заплащат своите данъци в пълен размер и спрямо тях не следва да се прилага каквато и да било форма на дискриминация.

До момента всички засегнати, които са съкратени, нямаха право на това обезщетение, дори когато съответният човек има нужния осигурителен стаж, тъй като попада в категорията „учащи“. Промените в Закона за насърчаване на заетостта, които уреждат правото на студентите да получават обезщетение за безработица, вече са приети на второ четене в парламента.

В началото на август правителството гласува законопроект, с който се променя определението за безработен и се дава право на учащите да се регистрират като безработни. С приетите на второ четене промени вече се дава възможност на всички учащи да получават обезщетение в случай на безработица.

На 27.10.2016 г. предстои приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта да бъде изпратен на Президента, след което от него ще се очаква да издаде указ за обнародването му в Държавен вестник. Три дни след обнародването му в Държавен вестник законът ще влезе в сила. Статусът на закона може да следите на сайта на Народното събрание  ТУК 

*Условията в Кодекса за социално осигуряване, на които трябва да отговарят студентите, за да имат право на парични обезщетения за безработица, са:

1. Да имат внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и да имат регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;

2. Да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, професионална пенсия за ранно пенсиониране или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер в Република България, или отпусната пенсия за старост в друга държава;

3. Да не упражняват трудова дейност, за която да подлежат на задължително осигуряване.

От ръководството на НПСС поясняват, че става въпрос за обезщетение, в случай на безработица, от което ще могат да се възползват всички учащи, независимо от формата им на обучение, но не и тези, които вече са регистрирани като такива.

За повече информация ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top