ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ИНИЦИАТИВАТА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА 2016 г.

 21 ноември  1588

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ИНИЦИАТИВАТА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА 2016 г.

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за подаване на предложения по инициативата „Европейски езиков знак”.

Европейският езиков знак се присъжда на иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение. Наградата е разпознаваем в общоевропейски контекст знак за качество на използваната методология за чуждоезиково обучение.

Награждават се инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческо и рационално разработване на иновативни практики, независимо от вида институция, предоставяща езиково обучение. Инициативата е насочена към всички аспекти на образованието и обучението, без оглед на възрастта на обучаваните (европейски езиков знак) . Прилага се в две основни групи категории:

1. Кандидатстване на организации;

2. Кандидатстване за персонално отличие с Европейски езиков знак.

Европейските приоритети за кампанията на Европейския езиков знак за 2016-2017 година:

1. Многоезични училища и класни стаи;

2. Общество на езиците – неформално изучаване на езици;

3. Национален приоритет 2016 г.

Формуляр за кандидатстване за организации ТУК 

Формуляр за кандидатстване за физически лица ТУК 

Формулярите се изпращат единствено по електронната поща на адрес: eulabel@hrdc.bg

- сканирани и в word формат.

Краен срок за кандидатстване: 21.11.2016 г.

За повече информация ТУК

За допълнителна информация: Център за развитие на човешките ресурси, e-mail: eulabel@hrdc.bg, Тел.(02) 915 50 24 / (02)915 50 25.

Събития

Back To Top