НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДИТЕ ХОРА В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ“

 19 ноември  1336

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДИТЕ ХОРА В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ“

Национален младежки форум отправя покана за участие в Национална младежка конференция „Младите хора в съвременна България“, която ще се проведе от 24 до 26 ноември 2016 г. в гр. София.

Националната младежка конференция „Младите хора в съвременна България“ ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират заедно темите, свързани с осъществяването на политиките за младежта на местно, национално и европейско ниво, връзката между образование и заетост, както и участието на младите хора в процеса на вземане на решение по въпросите, които ги засягат.

Основна цел на събитието е поставянето на акцент върху важността от развитието на младежките политики, осъществяването на структурен диалог между младежки представители и представители на администрацията, а също така и формулирането на конкретни препоръки за представяне пред отговорните институции и отстояване от младежките организации. Участници в конференцията могат да бъдат:

  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;
  • младежки работници.

Желаещите да участват, следва да попълнят онлайн-формуляр за регистрация, не по-късно от 00:00 часа на 19 ноември 2016 г. Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 20 ноември 2016 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите. Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: secretariat@nmf.bg

Предварителната програма може да намерите ТУК 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top