НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА „СПОРТИГРАЦИЯ” 2.0

 20 октомври  773

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА „СПОРТИГРАЦИЯ” 2.0

На 20.10.2016 г. в гр. Петрич „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе Национална младежка среща по проект „СпортИграция” 2.0. с любезното домакинство на община Петрич и г-н Димитър Бръчков, кмет на община Петрич. В мероприятието взеха дейно участие експерти на общината домакин, както и Пламен Георгиев от Министерството на младежта и спорта, Диана Хаджиангелова - „Конфедерация защита на здравето”, Кристин Илиева - „Асоциация младежки дейности и спорт”. Младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт от Петрич и Сандански, също се включиха и обогатиха знанията си за функционирането на държавната и местна власт, като дадоха своите идеи и мнения по темите на срещата.

Целта на проект „СпортИграция” е оказване на влияние върху политическите процеси по пътя на диалог между горепосочените страни, както и младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт. Планирано е споделяне на добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС, както и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия.

Като резултат, „Асоциация за развитие на българския спорт” внесе в Министерски съвет през месец юли 2016 г. списък с мерки, които да бъдат приложени на практика. Проект „СпортИграция“ е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 3 - „Подкрепа за реформиране на политиките”. 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top