НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА „СПОРТИГРАЦИЯ” 2.0

 11 октомври  702

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА „СПОРТИГРАЦИЯ” 2.0

На 20 октомври 2016 г. в гр. Петрич „Асоциация за развитие на българския спорт” ще проведе Национална младежка среща „СпортИграция” 2.0. Събитието има за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките, които заедно да обсъдят възможностите за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България ще могат да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора, възможни решения за интеграция.

Проектът „СпортИграция” има за цел да окаже влияние върху политическите процеси посредством диалог между горепосочените страни. Идеята е младите хора, участващи в проекта, да приемат ролята на посланици на добри практики и да бъдат овластени да защитават активната си гражданска позиция по темата за интеграцията чрез спорт, както и споделяне на добри практики за интеграция чрез спорт от страни-членки на ЕС и от водещи държави като САЩ, Канада и Австралия. Участие ще вземат младежи на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт, включително представители на местната власт, държавни институции, образователни и неправителствени организации.

Целта на АРБС с този проект е да повлияе и привнесе иновация в политиките за интеграция чрез спорт, с акцент на младежите сред тази група. Като резултат, проектът входира в Министерски съвет през месец юли 2016 списък с мерки, които да бъдат приложени на практика. Проект „СпортИграция“ е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 3 - „Подкрепа за реформиране на политиките”.

Програмата на Национална младежка среща „СпортИграция” 2.0 е достъпна на интернет платформата за добри практики ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top