ОПРЕДЕЛЕНИ СА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПО ИНИЦИАТИВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“ ЗА 2016 ГОДИНА

 02 октомври  1058

ОПРЕДЕЛЕНИ СА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПО ИНИЦИАТИВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“ ЗА 2016 ГОДИНА

Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа от младежи в неравностойно положение, които ще продължат образованието си във висше училище или в професионален колеж, в рамките на инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2016 г. Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи за кандидатстване за финансова подкрепа се подават до 21 октомври 2016 година в Администрацията на президента.

Необходимо е кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

При провеждането на инициативата „Подкрепи една мечта“ през 2016 г., част от която е традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, беше събрана от дарения сумата от  46 800 лева.

На 26 май 2016 г. в приветствието си към абитуриентите за пета поредна година президентът Росен Плевнелиев обяви, че неизразходваният за провеждане на абитуриентското тържество финансов ресурс, ще бъде използван за еднократна подкрепа на младежи в неравностойно положение, за да продължат обучението си след завършено средно образование. Общият размер на сумата, която ще бъде използвана за еднократна финансова помощ, възлиза на 35 171, 58 лв.

С настоящите правила Администрацията на президента на Република България регламентира условията и реда за получаване на еднократна финансова подкрепа в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2016 г. За да се запознаете с правилата натиснете ТУК.

Новини

Back To Top