НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !

 04 октомври  1162

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ !

Министерството на младежта и спорта предоставя на заинтересованите организации и/или неформални младежки групи образци на документи за кандидатстване по Националната програма за младежта (2016-2020) без заложени формули за изчисление във формулярите във формат .xlsx.

От тук : http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=pxKsOzQaG74%3d

Новини

Back To Top