ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ ОТБЕЛЯЗВА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА

 11 август  1047

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ ОТБЕЛЯЗВА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА

Общинският младежки дом – Русе, ще отбележи  Международния ден на младежта 12 август от 19 ч. пред Съдебната палата. Целта на този ден е да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на обществото.

Младежкият дом с подкрепата на ЦРЧР и програма „Евродеск” предоставя уникалната възможност младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво. Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите.

Новини

Back To Top