КОНКУРС „РАЗЛИЧНОТО ЧЕТЕНЕ“ НА ЦРЧР

 31 август  2232

КОНКУРС „РАЗЛИЧНОТО ЧЕТЕНЕ“ НА ЦРЧР

Център за развитие на човешките ресурси обявява конкурс по темата „Различното четене”. Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са засегнали тази тема по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас или Еврогайдънс.

Ако желаете да участвате в конкурса, изпратете кратко представяне на своята идея или на познат за вас различен начин за четене, за създаването или функционирането на който имате специална роля.

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да участват в тридневната Петата Национална конференция „Насърчаване на четенето“ в началото на месец октомври 2016 г.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 12 септември 2016 г. на интернет страницата на ЦРЧР http://www.hrdc.bg/.

Разработките си изпращайте на e-mail адрес ese@hrdc.bg или на адрес: София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 15, ет. 3, за конкурса „Различното четене”.

Краен срок за изпращане: 31 август 2016 г.

Повече информация за условията а конкурса можете на намерите ТУК и ТУК 

Събития

Back To Top