КОНСУЛТАЦИИ ЗА V-Я ЦИКЪЛ НА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ

 22 юли  1150

КОНСУЛТАЦИИ ЗА V-Я ЦИКЪЛ НА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ

АНКЕТА В РАМКИТЕ НА V-Я ЦИКЪЛ НА ПРОЦЕСА НА СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ПО ТЕМАТА: "ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА В ЕДНА РАЗЛИЧНА, СВЪРЗАНА И ВКЛЮЧВАЩА ЕВРОПА. ГОТОВИ ЗА ЖИВОТА, ГОТОВИ ЗА ОБЩЕСТВОТО!"

 

Уважаеми младежи,

 

Националната работна група за реализиране на Структурния диалог за България отправя покана за включването Ви в процеса на неговото изпълнение.

Структурният диалог е инструмент, чрез който младите хора се включват в процеса по разработване на политики и е легитимен начин да бъдат удовлетворени техните нужди. Той е средството от ключово значение за качествено формулиране на политики, определяне на цели и средства за тяхното постигане по един демократичен, прозрачен и равнопоставен начин – чрез текущо взаимодействие между институциите и гражданския сектор. По този начин се гарантира, че нуждите на младите хора, ще бъдат удовлетворени в процеса на изпълнение на политиките.

Процесът се разделя на 18-месечни цикли, включващи 3 страни, председателстващи Съвета на Европейския съюз, по 6 месеца всяка. Всеки цикъл се фокусира върху един основен приоритет, приет от Съвета и включва консултации с младите хора по специфични области, като текущия е Осигуряване на възможност за въвличане на всички млади хора в една различна, свързана и включваща Европа. Готови за живота, готови за обществото!

Резултатите от консултациите се обобщават и влизат в цялостния доклад от всички страни-членки, който служи за основа на дискусиите по време на конференциите на Европейския съюз за Структурен диалог.

Всеки един от Вас може да участва и неговите идеи да достигнат до най-високо ниво като попълни следната анкетна карта: ТУК.

Благодарим Ви за съдействието! Вашето мнение е важно за нас!

 

Екип

Национална работна група за изпълнение на Структурния диалог в България.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top