ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МЛАДИ УЧЕНИ

 05 септември  7046

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МЛАДИ УЧЕНИ

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ стартира конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания и за млади учени – 2016 г.

Целта на конкурсите за фундаментални научни изследвания и млади учени е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки; Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. е 18 000 000 лв., от които 9 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите. Най-висок бюджет е заложен за проекти в областта на техническите науки (3 060 000 лв.) и физическите науки (2 160 000 лв.). 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени – 2016 г. е 800 000 лв., от които 400 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите.

Проектните предложения  се представят до 17.00 часа на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, на хартиен и електронен носител.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ ТУК и ТУК

 

Събития

Back To Top