65 МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ ОБСЪЖДАТ ИНТЕГРАЦИЯТА ЧРЕЗ СПОРТ В СОФИЯ

 29 юни  727

65 МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ ОБСЪЖДАТ ИНТЕГРАЦИЯТА ЧРЕЗ СПОРТ В СОФИЯ

В периода 02 – 09 юли 2016 г. „Асоциация за развитие на българския спорт” ще проведе международен младежки обмен, в който ще вземат участие 65 младежи на възраст до 30 години от 8 държави. По време на мероприятието представители на България, Италия, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания ще обменят идеи, опит и практики как спорта да подобри интеграцията на имигрантите и различните малцинства в държавите ни. Мотивираните млади европейци, които бяха селектирани на база мотивацията им за участие ще осъзнаят значението на спорта като интеграционен и образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на чуждите култури, правата на човека и конкурентоспособността между младите хора в местните общества.

Спортните ценности са водещи в работни процеси на неправителствения сектор, за да се предотврати чувството на нетолерантност, социално изключване и маргинализация. Спортът е силен инструмент за борба срещу расизма и ксенофобията, като също така спомага за социализацията на хората, включително и със специални нужди, по-малко възможности или с различна идентичност от тази на страната, в която живеят.

Младите хора, с различно образование и опит, които се интересуват от темата за интеграция и имат визията за Европа на солидарността и интеграция, ще дадат добавена стойност на своите местни общности в процесите на интеграция след приключване на дейностите. Очаква се да се повиши у участващите младежи и чувството за съпричастност към хора от малцинствата и с имигрантски произход.

Дейностите са в рамките на проект „Интеграция чрез спорт”, финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Младежка мобилност”. През 2016 г., „Асоциация за развитие на българския спорт” работи целенасочено чрез редица от дейности, за да покаже на всички заинтересовани страни, че един от най-успешните инструменти за интеграция са именно спортните дейности.

За повече информация ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top