ПРОЕКТ ПОМАГА НА МЛАДЕЖИ ДА НАМЕРЯТ РАБОТА

 10 юни  831

ПРОЕКТ ПОМАГА НА МЛАДЕЖИ ДА НАМЕРЯТ РАБОТА

Балканският институт по труда и социалната политика (БИТСП) започва проект „Компас - активиране за пазара на труда“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси.

През следващите 14 месеца проектът ще се реализира в следните области: Враца, Ловеч, Плевен, Пловдив, Смолян и Ямбол.

Целевите групи на проекта включва младежи от 15 до 29г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, които за период от минимум 4 месеца преди включването си в проекта са били извън заетост, извън образователната система, както и не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца.

Дейностите по проекта ще улеснят прехода от образование към заетост на младежи с неуспешна реализация на пазара на труда. Самите дейности, които ще бъдат осъществени по време на проекта, включват:

1.         Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29-годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.

2.         Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3.         Предоставяне на обучения за ключови компетентности в областта на дигиталната компетентност.

4.         Наемане на работа / субсидирана заетост.

За повече информация ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top