УЧАСТВАЙ В ПРОУЧВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ В СФЕРИТЕ НА МЛАДЕЖТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И МОБИЛНОСТТА

 13 февруари  37

УЧАСТВАЙ В ПРОУЧВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ В СФЕРИТЕ НА МЛАДЕЖТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И МОБИЛНОСТТА

Европейската Комисия (ЕК) създаде въпросник, посветен на използването на Платформата за национални политики на Европейския съюз (ЕС) в областите младеж, образование и мобилност. Платформата обединява следните три инструменти на ЕС: Eвредика (Eurydice); Младежката европейска енциклопедия (Youthwiki) и платформата за отчитане на мобилността (Mobility scoreboard).

Въпросникът е анонимен и цели да се измери степента на полезност на Платформата. Чрез нея се проследяват провежданите национални политики в секторите младеж, образование и мобилност. Информация е налична относно всички държави-членки на ЕС и трети страни. Проучването е достъпно само на английски език и е отворено до 13 февруари 2022 г.

Проучването може да откриете тук.

Платформа за национални политики на Европейския съюз е достъпна тук.

Новини

Back To Top