ФРАНЦИЯ ПОЕМА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 05 януари  40

ФРАНЦИЯ ПОЕМА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Благодаря Словения, добре дошла във Франция!

От 1 януари Франция поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз  от Словения и ще го задържи до 30 юни 2022 г. За Франция, член-основател на Европейския съюз, това ще бъде нейното 13-то председателство на Съвета.  

Приоритетите на френското председателство са отразени в мотото му: „Възстановяване, сила и чувство за принадлежност“: 

  • възстановяване и укрепване на икономиката, за да се даде възможност на Европа да подкрепи екологичния и цифров преход; 
  • сила, да защитаваме и насърчаваме нашите ценности и интереси; 
  • чувство за принадлежност, за изграждане и развитие на споделена европейска визия: чрез култура, нашите споделени ценности и нашата обща история.

Европейски младежки портал.

Новини

Back To Top