МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE СЕ ПРОВЕДЕ В МИЛАНО

 12 декември  69

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE СЕ ПРОВЕДЕ В МИЛАНО

В периода 08-11 декември 2021, в Милано се проведе среща на съвместното партньорство „Multisport Community Experience“. Петте партньорски организации са: Асоциация за развитие на българския спорт (България), Спортна асоциация в Дубровник (Хърватия), Европейска платформа за спортни иновации (Белгия), НПО Nest Берлин (Германия) и Университета в Тесалия (Гърция).

Multisport Community Experience“ е социално-иновационен спортен проект, който иска да предложи комплексна и забавна дейност под формата на игра, за всички възрастови групи. Играта се състои от отбори, които се състезават: членовете на общността се регистрират на платформата или приложението на проект MCE, като предоставят информация относно своето ниво на физическа активност, както и друга информация за начина си на живот; след това платформата/приложението изчислява индивидуалните резултати и ги комбинира в „здравословен индекс“ на общността. Отделните лица могат да печелят точки за своя отбор, като извършват физическа активност, като участват в местни социални събития, както и като организират такива. По този начин проект MCE има двойна цел: да насърчи участието в спорта, както и чувството за принадлежност и връзката на даден човек с общността.

Първата стъпка от проекта, по която консорциумът се подготвя да работи, е изследването и анализа на потребностите на всички членове на общността: от отделните семейства до широката общественост, от спортните треньори и мениджъри до спортните клубове и общински отдели, работещи в тази област. Изследването има за цел да идентифицира нивото и честотата на участие на респондентите в спорт и/или физическа активност; съществуващите инициативи, които насърчават участието в спорта и активния начин на живот, бариерите и ограниченията, които пречат на респондентите да имат достъп до тях, както и приложенията и дигиталните платформи, които респондентите използват, за да следят нивото си на физическа активност. Резултатите от това изследване ще помогнат на консорциума да добие представа за положението на своите местни общности, по отношение на участието им в спорт и нивото им на физическа активност, така че проект MCE да може да бъде приложен по такъв начин, който да отговаря максимално на техните нужди и да се справи със съществуващите проблеми по отношение на физическата активност.

Multisport Community Experience е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top