ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА

 20 юни  1303

ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс (ТСА) за добри и иновативни практики в областта на заетостта.

ТСА кани неправителствени организации и фирми да представят концепции за успешни и иновативни практики в сферата на заетостта сред икономически уязвими общности, с фокус върху ромите. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 300 000 лева.

Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100%.

Концепциите се подават по електронен път чрез използване на следния линк 

Краен срок за представяне на концепциите: 20 юни 2016 г., 17:00 ч.

Насоки за кандидатстване ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top