ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „В СВОИ ВОДИ“ ПО НПМ (2021-2025), ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ“

 25 ноември  31

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „В СВОИ ВОДИ“ ПО НПМ (2021-2025), ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ФОНДАЦИЯ „ПРИЛОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ“

В периода ноември 2021 – май 2022 фондация „Приложно образование“ ще реализира проект „В свои води“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2021-2025.

Основна цел на проекта е създаване на условия за насърчаване и развитие на младежките работници, повишаване на техните компетенции за работа с младежки общности и професионалната им увереност  в работния процес.

Специфични му цели са:

•           Насърчаване на младежките работници и повишаване на мотивацията им за прилагане на неформалното обучение в работата с младежки общности.

•           Развитие на специфични умения и компетенции на младежките работници за работа с младежи с ограничени възможности и NEETs.

•           Повишаване информираността на младежките работници и на младите хора в сферата на критичното мислене и медийната грамотност и развитие на умения и компетенции.

•           Осъзнаване на ползите от придобитите умения чрез неформално обучение.

Проектът е насочен към развитие на младежки работници в София и региона, осигурявайки обучение за придобиване и надграждане на специфични професионални умения за работа с младежи и реализиране на практически дейности за прилагане на уменията, както и създаване на онлайн обучителни ресурси за младежки работници от цялата страна.

Основни целеви групи:

1.Младежки работници – пряко ще бъдат включени 12 младежки работници на възраст 18-29 г., които са част от формални и неформални младежки и други неправителствени организации, реализиращи младежки дейности на територията на гр. София и област София.

2.Млади хора – ще бъдат обхванати и 90 младежи на възраст от 15 до 24 г., включително и младежи, които не учат и не работят.

В края на проекта ще се проведе заключителна интерактивна дейност, която да надгради постигнатите резултати от предходните дейности.

В резултат на проекта ще се създаде общност от младежки работници, която има за цел взаимна помощ и подкрепа, споделяне на идеи, опит и добри практики, споделяне на ресурси и интервизия за преодоляване на предизвикателствата от работното ежедневие.

Приемете нашата покана да участвате в дейностите по проекта като ни изпратите информация за младежки работници на възраст от 18 до 29 г., които са част от екипа на Вашата организации и биха желали да се включат. Те ще могат да развият и надградят своите знания, умения и компетенции свързани с:

•Важни социални умения на младежкия работник – комуникация, презентиране, вземане на решения, решаване на конфликти, работа в екип, привличане на съмишленици, лобиране и други

•Специфика на младежката работа с младежи в неравностойно положение, с ограничени възможности или NEETs

•Организиране, провеждане и оценка на младежки дейности и инициативи

•Теренна работа с младежи и младежки общности – достигане, обхващане, мотивиране

Темите, върху които ще бъдат изградени дейностите са – критично мислене, медийна грамотност, разпознаване на фалшиви новини и умения за справяне, борба с език на омразата в социалните мрежи и интернет.

Младежките работници ще получат сертификат за участието си в обучението за обучители и за провеждане на обучителните модули (работа на терен).

Обучението ще се проведе от Радостина Раданова и Борислава Якова, които имат сериозен опит в обучителни дейности в сферата на младежката работа.

Ще се радваме да ни се доверите и да станете наши партньори при изграждането на мрежа от младежки работници за споделяне на ресурси и популяризиране на методите и техниките на неформалното обучение.

При интерес от Ваша страна ще се радваме да ни пишете и ние ще Ви изпратим допълнителна информация за дейностите и проект на програмата на обучението, което планираме да проведем през месец януари 2022 г. в близост до София.

Линк за кандидатстване за участие в обучението:

https://forms.gle/RVUzADv8bGfrtTmz8

Ако имате въпроси може да ни пишете тук – appeducation21@gmail.com.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top