ММС ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ПО Т. 6-8 ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА МЛАДЕЖКА РАБОТА

 30 ноември  789

ММС ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ПО Т. 6-8 ОТ СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА МЛАДЕЖКА РАБОТА

За включване в състава на Националната работна група за младежка работа (НРГ) към Министерството на младежта и спорта, кандидатите по т. 6 следва да представят:

  1. Кратка автобиография;
  2. Мотивационно писмо.

За включване в състава на НРГ организациите по т. 7 следва да отговарят най-малко на следните критерии:

  1. Експертиза в разработване на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за децата и младежта, които се доказват с предоставяне на заповеди или други документи за участие в работни групи на органи от национално и местно ниво;
  2. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, материали от анализи, научни статии и други;
  3. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други.

Всяка организация, която отговаря на условията и желае да бъде включена в състава на НРГ, е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до министъра на младежта и спорта. Номинационните писма трябва да съдържат информация за номиниран един представител от организацията (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail, телефонен номер) и се придружават от:

1. Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе изисквания в това число портфолио с изпълнение проекти, доброволчески и застъпнически дейности, удостоверения за преминати обучения, както и други документи, релевантни към темата.

2. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник.

3. Автобиографии на номинирания представител, доказващи експертиза по темата.

За включване в състава на НРГ на експертите по т. 8, същите следва да представят:

  1. Кратка автобиография;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Сведения/доказателства за авторство или съавторство на материали в областта на младежките дейности и/или младежка работа.

Номинационните писма и всички изискуеми документи се изпращат по поща или куриер на официалния адрес на Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул. „Васил Левски“ 75, или на електронна поща:  youth.policy@mpes.government.bg  в срок до 30.11.2021 г. включително. Важи датата на пощенското клеймо!

Информация за членовете на НРГ ще се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта (http://mpes.government.bg/) и на Национална информационна система за младежта (https://nism.bg/).

За функциите и състава на  Националната работна група за младежка работа (НРГ) към министъра на младежта и спорта може да прочетете ТУК.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top