ВСЕКИ ПЕТИ ЧОВЕК В ЕС Е ИЗЛОЖЕН НА РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

 18 октомври  37

ВСЕКИ ПЕТИ ЧОВЕК В ЕС Е ИЗЛОЖЕН НА РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

По данни на Евростат през 2020 г. в ЕС 96.5 милиона души са били в риск от бедност или социално изключване , което представлява 21.9% от населението. 

Тази информация идва от данните, публикувани от Евростат днес. Статията представя няколко констатации от по -подробната Статистически обяснена статия за условията на живот в Европа - бедност и социално изключване, придружена от актуализирана инфографика .

През 2020 г. е имало 75,3 милиона души в риск от бедност в ЕС , 27,6 милиона са били жестоко материално и социално слабите, а 27,1 милиона са живели в едно домакинство с ниска интензивност на труда.

Сред 96,5 милиона жители в ЕС, които са изправени пред риска от бедност или социално изключване, около 5,9 милиона (1.3% от общото население) живеят в домакинства, изпитващи едновременно и трите риска от бедност и социално изключване (риск от бедност, сериозно материално и социално) лишени и живеещи в домакинство с много ниска работа).

Повече от една четвърт от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване в четири държави -членки с налични данни за 2020 г.: Румъния (35.8%), България (33.6%), Гърция (27.5%) и Испания (27.0%). 

За разлика от тях, най -ниските дялове на хората в риск от бедност или социално изключване са регистрирани в Чехия (11.5%), Словакия (13.8%), Словения (14.3%), Холандия (15.8%) и Финландия (15.9%).

За повече информация ТУК и ТУК.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top