НОМИНАЦИИТЕ ЗА #BEINCLUSIVE EU SPORT AWARDS СА ОТВОРЕНИ!

 21 октомври  39

НОМИНАЦИИТЕ ЗА #BEINCLUSIVE EU SPORT AWARDS СА ОТВОРЕНИ!

Вашата организация изпълнява ли проекти, насърчаващи приобщаването чрез спорт? Знаете ли, че спортът може да бъде мощен инструмент за преодоляване на социалните бариери, обединяване на хората и изграждане на по -приобщаващ свят?

Поради тази причина всяка година Европейската комисия възнаграждава организации, чиито проекти подкрепят социалното включване чрез спорт, осъществяван в страните от програмата „Еразъм+“.

За да бъдете номинирани за наградите #BeInclusive, Вашият проект трябва да включва:

  • групи в неравностойно положение, маргинализирани или в неравностойно положение, като хора с труден социален, икономически или образователен произход;
  • хора с увреждания и/или здравословни проблеми;
  • хора от различен културен произход като мигранти, бежанци, етнически малцинства или хора, живеещи с географски бариери и др.

Наградите ще бъдат връчени в следните категории:

  1. Преодоляване на бариерите (проекти, демонстриращи устойчивост, с примери за преодоляване на пречките пред участието).
  2. Празнуване на разнообразието (проекти, демонстриращи толерантност, с положителни примери за различни хора, групи и сътрудничество, които подчертават ползите от взаимното разбиране).
  3. Вдъхновяваща промяна  (вдъхновяващи проекти, положителни истории за овластяване, с образцови модели за подражание от групи в неравностойно положение, които засилват движението на промяната).

Победител и двама финалисти (класирани на 2 - ро и 3 - то място) ще бъдат наградени с BeInclusive Sport Award на церемония по специални награди в Брюксел, където те също ще имат възможност да представят своите проекти пред публика от експерти по приобщаване към спорта.

Тримата победители ще получат по 10 000 евро, а 6 подгласници ще получат по 2500 евро всеки.

Крайният срок за подаване на проекти е 21 октомври 2021 г.

Всички подробности за това как да участвате са достъпни ТУК.

Информация от Европейски младежки портал.

Събития

Back To Top