ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В СЛОВЕНИЯ

 07 октомври  38

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В СЛОВЕНИЯ

От 26 до 30 септември 2021 година в гр. Марибор, Словения се проведе Европейската младежка конференция на тема „Пространство и участие за всички“ (9. Европейска младежка цел). Това е последната конференция в рамките на 8-ия цикъл на Европейския младежки диалог, под мотото: "Европа за младите - Младите за Европа: Пространство за Демокрация и участие".

Целта на Европейската младежка конференция е да се оцени целия процес на осмия цикъл на Младежкия диалог и окончателното формулиране на препоръки от младежите от ЕС и държавите-членки за прилагане на Деветата цел на ЕС за младежта на всички нива (местно, национално, регионално, европейско). Основата за препоръките ще бъде доклада на изследователите, който ще включва паневропейско проучване на младежта и доклади от националните работни групи за диалог с младежта.

Приоритетната тема на словенското председателство на Съвета на ЕС в областта на младежта са гражданските пространства за младите хора. Като негова подцел се определя значението на участието на младите хора на всички нива на вземане на решения и дава възможност на младите хора да станат активни граждани в безопасни и открити пространства, където им се гарантират правата на човека и свободата на словото и могат да получат неформален опит за своя независим живот.

Събитието се проведе изцяло онлайн и стартира на 26 септември с неформално откриване. Бяха представени платформите, които ще се ползват по време на конференцията – menti.com, padlet.com и Google Docs, както и шанс на делегатите да се опознаят.

Официалното откриване на форума се състоя на 27.9.2021 г. Участниците бяха поздравени от министъра на образованието, науката и спорта на Словения, проф. Д-р Симона Кустец; председателя на Европейския младежки форум, Силя Маркула и председателя на Младежкия съвет на Словения, Миха Зупанчич.Беше представен процеса на 8-мия Цикъл на Диалога на ЕС с младежта, основни акценти, реализирани дейности и предизвикателства пред младите хора. След презентацията започна представяне на резултатите от Европейски изследвания във връзка с Диалога на ЕС с младежта.

Доклад относно резултатите от Европейски изследвания във връзка с Диалога на ЕС с младежта изнесоха доктор Дан Моксон и проф. Томаз Дезелан от Университета в Любляна. Те бяха посветени на младежка цел № 9 „Пространство и участие за всеки“ във връзка с резултатите от процеса на имплементация на 8-мия цикъл на Диалога на ЕС с младежта. Докладите предизвикаха голям интерес и разгорещена дискусия сред делегатите на онлайн конференцията.

Форумът продължи с панелна дискусия по темата за бъдещето на Европа с централна тема „Бъдещето на гражданските пространства и участието след Covid-19“.

Проведе се и дискусия, в която се обмени информация за местната действителност при реализиране на 8-мия цикъл на Диалога на ЕС с младежта и се очертаха добри практики. В тази връзка Никола Николаев Живков представи реализирането от Младежки център – Враца на една от локалните срещи с младежи в началото на 2021 г. във връзка с Диалога.

Представена бе онлайн платформата OpenPolicy Europe 1.0, която е резултат от реализирания Хакатон по време на Европейската младежка конференция, проведена в Португалия през април 2021 г. Идеята на платформата е да представи на достъпен език политики, касаещи младите хора в Европа, така че да ги накара да се заинтересуват от процеса на създаване на политики, а в последствие и да се включат в нея. Пилотната тема, с която е започнала работа платформата е Зелената сделка и екологичното бъдеще на Европа, като се планира темите да бъдат разширени и да обхващат дори националните контексти на отделните европейски държави. В момента са в процес на набиране на доброволци, които искат да се включат в проекта, както и посланици, които да разпространят идеята и визията на OpenPolicy Europe 1.0.

Участниците в Европейската младежка конференцията бяха предварително разпределени в 7 работни групи, създадени, въз основа на 7-те подцели, обвързани с голямата Младежка цел № 9 „Пространство и участие за всеки“. Най-широко дискутирани бяха темите, засягащи гражданското образование и възрастта за гласуване.

Дискутирани бяха и следните теми:

  • Създаване на пространство за обмен с политици, относно препоръките и общото състояние на пространствата и участие за всички в Европа;
  • Гарантиране, че препоръките, формулирани на конференцията, са разработени по начин, съгласуван с развитието на политиката;
  • Установяване на контакти с политици на национално и европейско ниво.

Конференцията завърши с общи поздравления към екипа организатори на Европейската младежка конференция в Марибор, Словения и всички участници в нея, както и обратна връзка за начина да се надгради диалога с младежта и провеждането на тези конференции, така че да имат още по-добър и пълноценен ефект върху процеса на генериране и създаване на младежки политики и предложения към заинтересованите страни.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top