МЛАДЕЖКИ „ОБМЕН СТРУКТУРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ“ В МЕДИИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО

 01 октомври  85

МЛАДЕЖКИ „ОБМЕН СТРУКТУРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОСВЕДОМЕНОСТ“ В МЕДИИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО

В периода 23-30 септември 2021, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе младежки обмен Структурирано обучение за осведоменост в медиите, в който взеха участие 5 младежи от България. Проектът включва 7 партньорски организации, както от ЕС, така и извън него – Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Черна Гора, Сърбия и Турция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ:
• Наръчник;
• Уеб платформа;
• 5 културни събития/публични интервенции;
• 400 интервюта/въпросника;
• 1 конференция.
Проект Структурирано обучение за осведоменост в медиите е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

За повече информация ТУК.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top