ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ НА  ОРГАНИЗАЦИИТЕ В НИСМ И СПИСЪЦИ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РАБОТЕЩИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

 08 септември  291

ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В НИСМ И СПИСЪЦИ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РАБОТЕЩИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА МЛАДЕЖТА НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА, И ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА, НО КОИТО ОСВЕН ОСНОВНИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ, РАБОТЯТ И ЗА МЛАДИТЕ ХОРА (ПОДАВАТ СЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ):

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в списък на национално представителни младежки организации;

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в Национална информационна система за младежта (младежка организация);

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в Национална информационна система за младежта (нестопански организации, работещи с и за младите хора);

ФОРМУЛЯР за описание на дейността на организацията.

СПИСЪК НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РАБОТЕЩИ  ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Регистър на младежките организации (МО) и на организациите, работещи с и за младите хора (НСО)

Новини

Back To Top