ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ МЛАДЕЖКИЯ ПАНЕЛ ЗА ОБЩО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА КОРПУСА ЗА СОЛИДАРНОСТ

 12 септември  58

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ МЛАДЕЖКИЯ ПАНЕЛ ЗА ОБЩО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА КОРПУСА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Станете член на Младежкия панел на Общото онлайн обучение и повлияйте върху проектирането и развитието на програмата за обучение!

Програмата на Европейския корпус за солидарност има за цел да засили ангажираността на младите хора и организациите в солидарни дейности с високо качество, достъпни за всички млади хора като средство за допринасяне за укрепване на сближаването и солидарността в Европа, като подкрепя общностите и отговаря на неудовлетворените обществени нужди. Програмата се координира централно от Генерална дирекция „Образование и култура“ (ГД „Образование и култура“), като междувременно предоставянето на онлайн услуги за обучение се делегира на Изпълнителната агенция на ЕС по образование, аудиовизуална и културна дейност (ИАКЕА).

Неразделна част от Европейския корпус за солидарност включва общото онлайн обучение и неговите учебни ресурси, насочени към широк спектър от млади хора (на възраст от 17 до 30 години), регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност. Общото онлайн обучение на Европейския корпус за солидарност предоставя на участниците курсове за обучение и модули, съобразени с техните учебни нужди. 

Предоставянето на Общо онлайн обучение се координира от консорциум от специализирани доставчици на обучение и доставчици на оценка. Това са: 

  • ICF и ICF Next: Глобална компания с 6500 служители, специализирана в публичната политика и консултации
  • MDF Обучение и консултации: Глобална агенция от над 130 служители, която осигурява обучение, улесняване, консултиране, оценка и управление на проекти
  • UP-Learning: Компания, която създава и управлява онлайн платформи за обучение и система за управление на обучението

Какви са основните цели и дейности на Младежкия панел? 

За да се гарантира, че програмата за обучение и курсовете за електронно обучение са съобразени с нуждите и интересите на младите хора (17-30 години), от решаващо значение е да се организират процеси на партньорска проверка с Младежки панел, това с цел за да се гарантира, че обучението отразява нуждите на целевата група. Младежкият панел ще участва във всички ключови етапи на проектиране и разработване на програмата за обучение и ще предоставя обратна връзка и ще изразява своите виждания през всички фази на изпълнение. 

Мандатът на Младежкия панел е до май 2022 г. Тази позиция е неплатена и доброволна и най-вече изисква онлайн участие, но ако се изискват лични срещи, ще бъдат покрити пътните и дневните разходи.

Профил на членовете на Младежкия панел

Търсим до 15 членове на Младежкия панел със следния опит:

  • Бивш или настоящ доброволец от EVS и Европейски корпус за солидарност;
  • Младежки работник от изпращаща или приемаща организация на EVS или Европейски корпус за солидарност;
  • Младежки инструктор с опит в обучения по EVS или Европейски корпус за солидарност;
  • Представител на младежката политика от съответните европейски младежки организации, работещи с програмата на Европейския корпус за солидарност.

Всички членове на Младежкия панел трябва да владеят добре английски език.
Ако се интересувате, моля регистрирайте се  ТУК  до 12 септември 2021, 23.59.
Изборът ще бъде направен от ICF. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите до края на процеса на подбор.

Прочетете повече ТУК.

Информация от Европейски младежки портал.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top