ЕВРОСТАТ: МЛАДИТЕ ХОРА В ОБРАЗОВАНИЕТО И НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПРЕЗ 2020 Г.

 03 септември  60

ЕВРОСТАТ: МЛАДИТЕ ХОРА В ОБРАЗОВАНИЕТО И НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПРЕЗ 2020 Г.

През 2020 г. в ЕС 9 от 10 души на възраст 15-19 години все още са в образование (89.5%). Колкото по-възрастна е възрастовата група, толкова по-малък е делът на младите хора в образованието: 49.5% от хората на възраст 20-24 години, 14.4% от хората на възраст 25-29 години и 4.8% от тези на възраст 30-34 години са били в образованието през 2020 г.

Делът на заетостта сред студентите: най-висок в Холандия и най-нисък в Словакия и Румъния.

Темпът на преминаване от училище към пазара на труда варира в различните държави -членки на ЕС, поради влиянието на националните системи на образование и обучение, както и други фактори, включително характеристиките на националния пазар на труда и културните фактори. В някои страни младите хора започват да работят много по -рано, отколкото в други, например под формата на студентска работа или платени стажове.

През 2020 г. 18.4 % от хората на възраст между 15-24 години в ЕС са били в образованието и в същото време са били заети, докато 2,5 % от същата възрастова група са били в образованието, но безработни, търсещи работа, докато учат.

В сравнение с 2019 г. броят на хората на възраст между 15-24 години, които са учили и са били заети едновременно, е намалял с 3% (от 6,1 милиона през 2019 г. на 5,9 милиона през 2020 г.). Междувременно броят на хората на възраст между 15-24 години в образованието и безработните в същото време се е увеличил с 16% (от 0,7 милиона през 2019 г. до 0,8 милиона през 2020 г.).

Сред държавите-членки на ЕС Нидерландия е с най-висок дял ученици и студенти на възраст между 15-24 години, които са били заети, докато са все още в образование през 2020 г. (57.8%), следвана от Дания (45.8%), Германия (38,7%) и Австрия (35.2 %). Обратно, най-ниският дял на заетост сред ученици и студенти на възраст 15-24 години е установен в Хърватия и Унгария (и по 3.3%), Италия (3.0%), Словакия и Румъния (и по 2.5%).

Най-големият дял на ученици и студенти на възраст 15-24 години, които са били безработни (което означава, че са търсили работа и са готови да започнат работа по време на обучение), е регистриран в Швеция (12.1%), следвана от Финландия (9.5%), Дания и Холандия (и по 6.3%). От друга страна, в Словения, Италия, Румъния, Чехия и Хърватия по-малко от 1% от учениците и студентите в тази възрастова група са безработни.

За повече информация ТУК.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top