ОБУЧЕНИЕ IAM СЕ ПРОВЕДЕ В ПРИМОРСКО

 31 август  34

ОБУЧЕНИЕ IAM СЕ ПРОВЕДЕ В ПРИМОРСКО

В периода 29-30 август 2021 г., в Приморско, България, се проведе обучение за треньори по проект IAM за насърчаването на интегритета за борба с уреждането на мачове чрез обучение на млади спортисти, приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.

По време на двудневното обучение участниците бяха запознати с „Наръчник за борба с манипулирането на спортни резултати, чрез обучение на млади спортисти“, с данни за този феномен в спорта, с доклад и анализ на моментната ситуация в държавите-партньори по проекта относно политиките и практиките за борба с манипулациите на спортни резултати.

Основни теми в обучението бяха:

 • Дефиниция на „уреждането на мачове“.
 • Кой може да участва в манипулацията на спортни резултати?
 • Форми на манипулация на спортни резултати.
 • Защо спортът е изправен пред това предизвикателство?
 • Кой гарантира справедливост и законност в спорта?
 • Има ли спортове, които са по-податливи от други?
 • Какво може да се направи, за да се избегне манипулацията на спортните резултати?
 • Етично взимане на решения.
 • Етични проблеми в спорта.
 • Увеличете уменията на младите спортисти за етично взимане на решения;
 • Как да бъде запазен интегритетът в спорта?
 • Ролята с треньорите и родителите.
 • Анализ на случаите на манипулация на спортни резултати.
 • Различни перспективи на проблемите с прозрачността и последствията от манипулацията на спортни резултати.
 • Национално и европейско законодателство и политики.
 • Европейски и международни агенции за спортен интегритет.

Спортът съчетава, в едно балансирано цяло, качествата на тялото, волята и ума. Обучението, придобито чрез спорт може да предаде морални ценности на младите хора и да им помогне да развият етос – ценностно мислене през целия живот, което ще ги овласти в борбата с насилието, зависимостите и престъпността.

Цели на обучението:

− Да представи възможности, при които спортът улеснява предаването на ценности;

− Да повиши осведомеността относно основните принципи на Олимпизма;

− Да разясни социалните ползи на спорта.

Обучението предостави основна информация, ресурси и идеи, които да подпомогнат треньори по вид спорт при разработването на обучителни сесии за млади спортисти на тема: справяне с явлението, наречено „уреждане на мачове“. Те могат да запознаят младите спортисти и с някои от ключовите теми и да изберат някои от предоставените ресурси, за допълнително обучение.

Проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Уреждането на Мачове чрез Обучение на Млади Спортисти/ в съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.

                                                        

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top