МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ #SAFESPORTEVENT СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

 23 август  45

МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ #SAFESPORTEVENT СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

В периода 21-24 август 2021 г. в София, България, се проведе международно обучение  #SafeSPORTevent, което позволи на участниците (спортни мениджъри, администратори и доброволци) активно да допринесат към собственото си лично и професионално развитие чрез образователни дейности и формат за обмен на идеи и добри практики. Срещата гарантира както  придобиване на практически умения и знания на участващите спортни мениджъри, администратори и доброволци, така и уникален опит за сътрудничество на международно ниво, целящо да разреши общите предизвикателства в областта на безопасността и сигурността по време на спортни събития.

Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато безопасността и сигурността имат много голямо значение, а спортният сектор не е изключение. #SafeSPORTevent е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да защити спортистите, служителите и феновете, участващи в спортни събития, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност. Проектът развива умения и знания, чрез образователна мобилност за спортни мениджъри, доброволци и администратори, за да им даде възможност да създадат и използват специфични протоколи за безопасност и сигурност, пригодени за спортни събития и събирания на големи групи от хора в спортна среда. Чрез увеличените образователни възможности в областта на безопасността и сигурността в спорта, проект #SafeSPORTevent създава предпоставки за положителна промяна в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, като преки бенефициенти на проекта, но също така и в цяла Европа, тъй като резултатите от проекта ще бъдат свободно споделени със спортната общност.

По време на събитието бяха анализирани различни аспекти на Комплексната среда за сигурност и Спорта - актуални тенденции и предизвикателства: Комплексна среда за сигурност в ЕС и света; Тероризъм и терористични атаки по време на спортни събития; Спортни събития по време на епидемии и биологични заплахи; Хибридни атаки в рамките на спорта, както и планиране и трансфер на знания и умения при организацията на спортни събития с акцент на безопасността и сигурността: Подготовка преди събитието, осъществяването на спортни събития и анализ и обобщение след събитие чрез подготовка на протоколи за безопасност и сигурност. Обучението беше проведено от Йордан Божилов - председател на Sofia Security Forum, който е експертният партньор в инициативата #SafeSPORTevent, координиран от Асоциацията за развитие на българския спорт в сътрудничество с BRAVO - Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities, ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Гърция) и Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derne?i (Турция).

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top