ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛ

 11 август  56

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛ

Представителството на ЕК в България: Какво ще правите през есента? Европейският младежки портал #EuropeanYouthPortal Ви дава информация за възможностите за  обучение,  стажове и  работа навсякъде в Европа (и отвъд). 

europa.eu/youth/home_bg 

pic.twitter.com/EJEVsz8St1

Европейски младежки портал.

Новини

Back To Top