МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕХОД #HIKETOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

 08 август  81

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕХОД #HIKETOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

В периода 05.08.-08.08.2021 в гр. София се проведе трета транснационална партньорска среща по проект  Hike Together  с цел организиране и провеждане на преход  до Черни връх (2290м.) с местни доброволци. Тази инициатива допринася за повишаване на осведомеността и ползите за здравето от физическата активност сред природата като естествено упражнение чрез засилено участие в туризъм и преходи.

Проект Hike Together е фокусиран върху младите хора в неравностойно положение. Насърчаването на хората да практикуват повече туризъм и разходки сред природата трябва да бъде основна част от спортните дейности, благосъстояние и фитнес. Страните партньори, които взеха участие в срещата бяха от  Австрия, България, Хърватия и Италия.На 06.08.2021 за участниците от партньорските държави беше организирано събитие Sofia City Treasurer със състезателен характер, с цел опознаване на местните забележителности и история. На 07.08.2021г. международната група имаше възможността да покори Черни връх,  придружена от над 20 местни доброволеца.

Цели на проект #HikeTogether:

• да увеличи знанията и да се придобият нови знания и опит за използване на прехода като инструмент за социално включване на младите хора в неравностойно положение и насърчаване на равни възможности и обединяване на хора, независимо от тяхната възраст, пол, произход, финансово състояние и др.;

• създаване на иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активния живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само през живота на проекта, но и след приключване на проекта с развитие и разрастване на мрежа от планински водачи;

• повишаване на осведомеността относно добавената стойност на прехода и физическите дейности във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората чрез всички планирани дейности по проекта, по-специално със събитията за разпространение, които ще се прилагат в партньорските страни, както и местните туристически събития;

• насърчаване на достъпа до доброволческа дейност в спорта и укрепване на доброволческите умения и управление на дейности, свързани с природата на туристическите клубове и подобряване на ролята им на професионални доставчици на услуги в местните общности.

Проект Hike Together е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top