МЛАДЕЖКИ ОБМЕН CHALLENGING TRADITIONAL LEADERSHIP – EMPOWERING WOMEN!

 02 август  95

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН CHALLENGING TRADITIONAL LEADERSHIP – EMPOWERING WOMEN!

Младежко европейско общество набира участници за младежки обмен в Солун, Гърция, по проект Challenging traditional leadership – empowering women! – „CTL – Empowering Women”, съфинансиран от Програма Еразъм+.

Проектът се състои от дейности, насочени към повишаване на капацитета на партньорите и другите заинтересовани страни и мобилности, която позволява на младите хора и младежките работници да се учат в междукултурна учебна среда. Този проект се фокусира върху поставянето на участниците в безопасна среда, където им се предоставя пространство, време, средства и подкрепа за саморефлексия, овластяване и подобряване. Проектът излиза от феминистката реторика и се стреми да подходи към пола като въпрос на справедливост и да погледне отблизо подходите „власт над власт към властта с“, които са в много добра линия с традиционното лидерство и дискриминацията по пол в днешното общество.

Дати и място:
14.08 – 20.08.2021, Солун, Гърция.

Възрастовото ограничение е до 30 години. За лидера на групата няма ограничение за възрастта.
НЕ се изисква такса за участие.
Транспортните разходи и престоя се покриват от Програма Erasmus+.

Може да свалите инфопак от ТУК. 

Ако желаеш да си част от този младежки обмен, се свържи с нас през Фейсбук страницата ни или на имейл: office@yesbg.eu

За повече информация ТУК.

Новини

Back To Top