ДАЙ ГЛАСНОСТ НА МНЕНИЕТО СИ!

 21 юли  67

ДАЙ ГЛАСНОСТ НА МНЕНИЕТО СИ!

Младите хора играят жизненоважна роля в Конференцията за бъдещето на Европа. В контекста на конференцията Европейският парламент приканва младите хора да изразят мнението си за това, което прави Европейският съюз, какво още трябва да направи, а също и как дейността му се отразява на техния живот.

Дай глас на мнението си и участвай в младежките консултации на Европейския парламент на уебсайта youthideas.eu! Тези консултации с младежта ще продължат до Срещата на европейската младеж (EYE2021), която ще се проведе на 8-9 октомври. По време на EYE2021 участниците ще имат възможност да доразвият най-добрите идеи и да гласуват за тях. Тези идеи ще бъдат включени в Доклад за младежките идеи за Конференцията за бъдещето на Европа, който ще бъде представен на членовете на конференцията и на Европейския парламент.

Има и много други начини, по които можеш да участваш в Конференцията за бъдещето на Европа: преди всичко, можеш да споделиш идеите си и да ги обсъдиш с други граждани на онлайн платформата на конференцията — futureu.europa.eu. Също така можеш да научиш повече за гражданските панели и за пленарната сесия на конференцията, да видиш какви прояви се провеждат в цяла Европа в рамките на конференцията, както и да регистрираш свои собствени дейности и консултации. 

Информация от Европейски младежки портал.

Новини

Back To Top