ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

 17 юли  661

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

Министерството на младежта и спорта разработи проект на нов Закон за младежта с цел актуализиране на нормативната уредба. Законът за младежта не е изменян съществено след приемането му през 2012 година. 

В стремежа си да задълбочи диалога и взаимодействието с младежките организации и всички заинтересовани страни, Министерството на младежта и спорта инициира обществена дискусия по проекта.

Приканваме младежките организации, представителите на неправителствения сектор и всички заинтересовани страни да се включат със свои предложения и коментари в процеса по изготвяне на новия Закон за младежта.

Вашите предложения по проекта може да изпращате на електронната поща на дирекция „Младежки политики“: youth.policy@mpes.government.bg  в срок до 01.08.2021 г.

Да напишем новия Закон за младежта заедно!

ПРОЕКТ НА НОВ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Новини

Back To Top