ММС СТАРТИРА ДИСКУСИЯ ПО НОВ ПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

 16 юли  388

ММС СТАРТИРА ДИСКУСИЯ ПО НОВ ПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

Заместник-министърът на младежта и спорта Валентин Гичев проведе работна среща с представители на младежки организации за обсъждане на проект на нов Закон за младежта. 

Съвместно с екипа на дирекция „Младежки политики“ той представи пред участниците първо предложение за текстове на проект на нов Закон за младежта. Заместник-министърът изтъкна необходимостта от актуализиране на нормативната уредба в редица документи, анализиращи състоянието на младежката политика в страната. Законът за младежта не е изменян съществено след приемането му през 2012 година. 

В стремежа си да задълбочи диалога и взаимодействието с младежките организации Министерството на младежта и спорта инициира тази предварителна дискусия по предложенията. Предвижда се процесът по изготвяне на нов Закон за младежта да се реализира с активното участие на всички заинтересовани страни.

Новини

Back To Top