ЕВРОСТАТ: НАД 1 НА 6 МЛАДИ ХОРА, КОИТО НЕ СА В ЗАЕТОСТ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ

 14 юли  48

ЕВРОСТАТ: НАД 1 НА 6 МЛАДИ ХОРА, КОИТО НЕ СА В ЗАЕТОСТ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ

Повече от всеки шести (17,6%) от младежите на възраст между 20 и 34 години не са били нито на работа, нито в образование и обучение (NEET) през 2020 г. в Европейския съюз (ЕС), което е увеличение с 1,2 процентни пункта спрямо 2019 г.

По повод Световния ден на младежките умения Евростат разглежда промените в участието на младите хора на пазара на труда през 2020 г. Последните резултати от проучването на работната сила в ЕС показват, че след тенденция на спад в дела на младите хора, които не са заети или образованието от 2013 г., 2020 г. се обърна нагоре.

И трите разглеждани възрастови групи отчитат по-висок дял през 2020 г. в сравнение с 2019 г.: 15.7% за хората на възраст 20-24 (ръст с 1,2 процентни пункта (п.п.)), 18.6% за тези на възраст 25-29 г. (с 1,4 п.п.) 18.2% за тези на възраст 30-34 години (увеличение с 0,8 п.п.). Тази внезапна промяна отразява икономическия спад, свързан с пандемията на COVID-19.

Делът на NEET от 20-24 годишни остава систематично по-нисък от съответните нива за хората на възраст 25-29 или 30-34 през целия период 2008-2020. Това, поне до известна степен, отразява относително високия дял на учениците, останали в образованието и обучението на тази възраст.

Младите жени са по-склонни да не са в образование или работа.

За повече информация ТУК.

Новини

Back To Top