ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КУРС COMPASITO 17 - 24 ОКТОМВРИ 2021 Г.

 07 септември  85

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КУРС COMPASITO 17 - 24 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Европейски младежки център Будапеща отправя покана за участие в курса Compasito за обучение по правата на човека с деца, който ще се проведе в периода 17 - 24 октомври 2021 г..

Курсът е особено интересен за организации, работещи за правата на деца и младежки /дневни центрове за деца и младежи и др.

Чрез обединяване на млади преподаватели, активисти и мултипликатори, курсът за обучение Compasito има за цел да мотивира и развие капацитета за прилагане на обучителни или образователни дейности в областта на образованието по правата на човека. Той е насочен към онези, които работят с образованието по правата на човека с деца (пряко или косвено) и които търсят практически инструменти, с които да обсъждат ценности и социални проблеми с децата. Курсът на обучение ще се основава на преработения Compasito.

Компасито се стреми да развие у децата знанията, уменията, ценностите и нагласите, които са им необходими, за да участват в тяхното общество, като знаят и защитават своите права и правата на другите. По този начин децата могат активно да допринесат за изграждането на култура на правата на човека.

Подобно на други дейности по обучение за правата на човека на Съвета на Европа, методологията на курса се основава на диалогично обучение, активно участие и съвместно обучение. Програма и методи ще се основава на комбинацията от обучение за , учене чрез и обучение за правата на човека (и правата на детето).

Обучителният курс се организира от Младежкия отдел в тясно сътрудничество с Отдела за правата на децата на Съвета на Европа. Той също е част от програмата на унгарското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Краен срок за кандидатстване: 7 септември 2021 г., 23:59 ч. CET

За повече информация ТУК.

Събития

Back To Top