ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „BE ACTIVE AWARDS“

 24 юли  103

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „BE ACTIVE AWARDS“

Министерство на младежта и спорта, в качеството си на Национален координатор за провеждането на Европейската седмица на спорта 2021 г., набира кандидатури за участие в Годишните награди на Европейската комисия „Be Active Awards“. Наградите се връчват в следните три категории: „Образование“, „Работно място“ и „Местен герой“. В категорията „Местен герой“ могат да бъдат номинирани само лица над 18-годишна възраст. 

Номинирани за участие могат да бъдат спортни организации, федерации, клубове, публични организации и личности с принос за успешното изпълнение на проекти/инициативи в спорта, които през 2021г. са допринесли за насърчаване на физическата активност и промотиране на спорта в духа на европейските ценности.

Номинациите в отделните категории, описани в приложените формуляри, следва да бъдат изпратени в срок до 24 юли 2021 г. на ел. адрес: sportweek@mpes.government.bg. Формулярите могат да бъдат попълнени на български или английски език (за предпочитане на английски език). Националният координатор на Европейската седмица на спорта от всяка държава членка на Европейския съюз може да предложи на Европейската комисия по една номинация във всяка от категориите.

Европейската комисия ще определи победителите и финалистите в отделните категории въз основа на три критерия: съответствие, качество и въздействие.

          1. Критерият „съответствие“ (0-35 т.) включва оценка на степента, в която отделният проект/инициатива допринася за постигането на общата цел за подпомагане на утвърждаването на активен начин на живот сред европейските граждани, като се взимат предвид и приоритетите на Европейската комисия за равенство между половете, здравословен начин на живот и зелен спорт.

           2. Критерият „качество“ (0-35 т.)  включва оценка на качеството на дейностите, включени в проекта/инициативата и методите за тяхното изпълнение.

           3. Критерият „въздействие“ (0-30 т.) включва оценка на въздействието и устойчивостта на изпълнените по проекта/инициативата дейности, както и на механизмите за създаването на устойчивост на резултатите след приключването му, включително и по отношение на участвалите целеви групи и местните общности. 

Наградният фонд на Годишните награди на Европейската комисия „Be Active Awards“ възлиза на 45 000 евро, които ще бъдат разпределени между 9-те селектирани проектa/инициативи. Класираните на 1 място проекти/инициативи и личности в трите категории ще бъдат отличени с парична награда в размер на 10 000 евро. Всеки от 6-те финалисти (по 2-ма за всяка категория) ще получи парична награда от 2500 евро.

При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ на Министерството на младежта и спорта. Лица за контакт: Нели Македонска - държавен експерт и Лоренцо Каро - младши експерт в отдел „Европейски програми и проекти“, тел. за връзка: 02 9300 810, 02 9300 706.

ПриложенияПокана ;
                         Общи условия за участие
                         Клетвена декларация
                         Формуляр за категория "Образование"
                         Формуляр за категория "Работно място";
                         Формуляр за категория "Местен герой"

 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top