МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ  PROPELLERS СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

 01 юли  88

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PROPELLERS СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Международната среща по проект Propellers се проведе на 30 юни 2021 г. в София. Партньори от 6 европейски държави, България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия, Испания, се събраха заедно, за да открият втората среща за „Професионален и личен опит чрез учене през целия живот и редовен спорт“ - Propellers, с цел обсъждане на дейностите по проекта и актуализации.Propellers има за цел насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху лица в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания, възрастни (55+)). От страна на Асоциация за развитие на българския спорт участие в срещата взеха Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Диян Атанасов и Сюлейман Сюлейман.
Настоящото съвместно партньорство планира да реализира местни, национални и международни дейности в период от 30 месеца с концепцията за насърчаване на синергия между областта на спорта, здравеопазването, образованието, обучението и младежта. 8 партньори от 6 държави и 25 професионалисти работят заедно в консорциум с големи амбиции. Координатор на проекта е полската организация Регионален доброволчески център.
Проект Propellers е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

За повече информация ТУК.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top