РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА СРЕЩА

 23 август  457

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА СРЕЩА

След близо година отлагане между 22 и 26 септември 2021 отново предстои да се проведе най-голямото младежко събитие в България – Националната младежка среща, организирано от  Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите. Този път домакин ще бъде община Перник, а темата ще бъде Младежката работа. Техни партньори отново ще бъдат Национален младежки форум и Представителство на Европейската комисия в България.

След като предишни години бяха обсъдени темите за методите на неформалното учене (2013), ролята на младежкия работник като професия боравеща с тези методи (2015), младежките пространства, като място за осъществяването на тази дейност (2017), тази година фокусът ще бъде насочен към по-голямата рамка - младежката работа.

Младежката работа е доказала своята важна роля в холистичната подкрепа при развитието на младите хора. За това и тя има ключово място в редица политики и програми на европейския съюз, които биват адаптирани към локалните контексти на държавите членки. Благодарение на своята автономия, всяка страна има свободата да дефинира какво представлява спрямо нейните конкретни възможности и нужди.

България не прави изключение като пред нея все още стоят следните въпроси:

- Какво е младежка работа? Как я дефинираме?

- Какви са ползите и ефектите от младежката работа?

- Какъв опит имаме и как бяхме предизвикани от Ковид-19?

Отговорите ще бъдат намерени по време на Национална среща "Младежка работа от А до Я”. През годините събитието доби популярност и като "Дебатът", обособявайки се като механизъм за гражданско участие, който събира и консолидира мнението на младите хора, експерти и вземащите решения по теми, които пряко касаят самите млади хора и тяхното развитие и осъзнаване като съществена част от обществото.

В резултат на дискутирането на темата за младежката работа, следва:

- Изработване на консенсусен политически документ, отразяващ разбирането и визията за Младежка работа, който в последствие да се популяризира сред европейски институции, местните и национални власти, експерти от образователната система, младежки работници и представители на младежки организации, младежки домове, центрове и пространства.

- Изготвяне на основна рамка за развитие и утвърждаване на младежката работа в страната, която би могла да подпомогне разработването на стандарти за качество на младежката работа и услугите за младежи. Също така и да допринесе при разписването на Националната стратегия за младежта, регионалните и местни такива, както и за самото провеждането на младежките политики и младежката работа като цяло.

На Националната среща ще се проведат също така традиционните Младежко студио с експерти, както и Национално Младежко изложение.

За кого е Националната среща:

- активни млади хора (16-30г.);

- представители на младежки организации;

- младежки работници;

- представители на институции, отговорни за младежките политики и/или младите хора;

- експерти в младежката работа и младежките политики.

Заяви своето желание за участие, като попълниш формуляр за регистрация ТУК.

Краен срок за записване: 23 август 2021 г.

*Ако сте кандидатствали през миналата година, не е необходимо да се регистрирате отново. Ще се свържем допълнително за потвърждение желанието Ви за участие.

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите отваря покана до експерти от министерства ангажирани по темата – както за партньорства, така и като гост-лектори.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм + на Европейския съюз.

Събития

Back To Top