РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/817 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2021 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „ЕРАЗЪМ+“ – ПРОГРАМА НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1288/2013

 09 юни  71

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/817 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2021 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „ЕРАЗЪМ+“ – ПРОГРАМА НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1288/2013

На 28 май 2021 г. Официалният вестник на Европейския съюз публикува Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на „Еразъм +“ - Програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт.

Регламентът определя водещите принципи и предоставя правните инструменти, позволяващи на програмата да се превърне в основен участник в обществения живот през следващите седем години. Той определя амбициозната бюджетна структура и ясна рамка за програмата по отношение на приобщаването и достъпността, като същевременно дава възможност за гъвкавост при нейното изпълнение и насърчаване на иновациите.

Инвестирането в образователна мобилност за всички, независимо от произхода и средствата, и в сътрудничеството и развитието на иновационни политики в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, е от основно значение за изграждането на приобщаващи, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, и е още по-важно в условията на бързи и дълбоки промени, предизвикани от технологичната революция и глобализацията. Подобна инвестиция допринася също за укрепването на европейската идентичност и ценности и за постигането на по-демократичен Съюз.

С този регламент, Програма „Еразъм +“  е напълно оборудвана за справяне с новите предизвикателства в образованието и обучението, младежта и спорта и представлява най-голямата и най-приобщаваща програма досега, готова да използва потенциала на цифровите и зелени технологии.

С целия регламент може да се запознаете  ТУК.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top