МЕСЕЦ НА ЕС ЗА РАЗНООБРАЗИЕТО: ОБЕДИНЕНИ В МНОГООБРАЗИЕТО

 12 май  103

МЕСЕЦ НА ЕС ЗА РАЗНООБРАЗИЕТО: ОБЕДИНЕНИ В МНОГООБРАЗИЕТО

Инициатива на Европейската комисия за борба с дискриминацията и насърчаване на разнообразни и приобщаващи работни места и общества.

През месец май 2021 г. ще отпразнуваме Европейския месец на разнообразието, за да повишим осведомеността за значението на разнообразието и приобщаването на нашите работни места и в обществото в целия Европейски съюз. Той се организира от Европейската комисия и Платформата на ЕС за хартата на многообразието заедно със своите членове.

Стартовото събитие на комисаря по равнопоставеността Хелена Дали ще се състои на 4 май 2021 г. в 10 ч. сутринта (CET) и можете да го следите на живо .

Той ще обедини политиците, главните изпълнителни директори на подписалите хартата за многообразие, други организации и заинтересовани страни, за да преразгледат и насърчат разглеждането на расовия и етнически произход в стратегиите за многообразие.

Прочетете повече за месеца на разнообразието в ЕС тук и споделете Вашите виждания в социалните медии, като използвате #EUDiversityMonth.

Европейски младежки портал

 

Новини

Back To Top