ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО МОБИЛНОСТТА НА МЛАДИ ДОБРОВОЛЦИ В ЕС

 21 юли  145

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО МОБИЛНОСТТА НА МЛАДИ ДОБРОВОЛЦИ В ЕС

Кажете Вашето мнение за това как мобилността на младите доброволци в ЕС може да бъде подобрена.

Европейската комисия започна консултация за събиране на възгледи на гражданите и идентифициране на нови предизвикателства и възможности за младите хора, участващи в доброволчески проекти в целия ЕС, включително в рамките на Европейския корпус за солидарност.

Консултацията ще допринесе за преразглеждане на препоръката на Съвета от 2008 г. относно мобилността на младите доброволци, с цел адаптиране към постоянно развиващото се общество. 

Тази инициатива ще позволи на младите хора в Европа да се възползват изцяло от възможностите в новия Европейски корпус за солидарност и да участват в оптимални условия в трансгранични дейности за солидарност, организирани от национални органи или частни органи. Той ще вземе предвид здравните предизвикателства, като пандемията COVID-19, както и цифровизацията, социалното приобщаване, солидарността между поколенията и изменението на климата.

Ако се интересувате от принос за засилване на мобилността на младите доброволци, само трябва да споделите мнението си и да коментирате тук на някой от 24-те официални езика на ЕС 

Консултацията е отворена до 21 юли 2021 г.

Европейски младежки портал

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПО ПОВОД 4 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА АГРЕСИЯ, ВИ ПИТАМЕ: КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА?

Видео

Вижте още
Back To Top