ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ТЪРСИ ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“

 16 май  763

ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ТЪРСИ ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“

На 26 май 2016 г. под егидата на президента Росен Плевнелиев ще се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. В рамките на благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“ балът ще бъде организиран за младежи в неравностойно положение от повече от 40 институции или услуги в общността.

В края на миналата година започна индивидуалната работа с младежите по мотивиране, наставничество и подпомагане на тяхната професионална и личностна реализация. Дейностите по инициативата се реализират в изпълнение на Споразумение за сътрудничество между Администрация на Президента, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. От месец ноември 2015 г. екипи от специалисти в страната ежемесечно информират и консултират за възможностите за образование и заетост над 160 младежи от випуск 2015-2016 г. и над 120 младежи от випуск 2016-2017 г. Осъществява се и активно взаимодействие с работодатели при търсене на подходящи работни места. Експертите вярват, че навременната и индивидуална работа с всеки младеж ще му позволи да направи верен избор и да развие личния и професионалния си потенциал.

Президентът на Републиката се обръща с призив за подкрепа за провеждането на абитуриентския бал, като част от инициативата „Подкрепи една мечта“ и като жест на солидарност и съпричастност към младите хора в неравностойно положение.

Президентската институция изразява надежда, че и тази година инициативата ще намери солидна подкрепа, защото обществото ни има нужда от своите млади членове и трябва да ги насърчи в професионалното и личностното им развитие.

Организациите, фирмите и гражданите, които желаят да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, могат да го направят със средства по банкова сметка на Администрацията на Президента:

IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01

BIC BNBGBGSD

Банка БНБ

За контакти и допълнителна информация:

Веска Гладченко

Тел. 02/ 92 39 183

+359 887 740 448.

Новини

Back To Top