СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

 12 май  787

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

Кандидатстването за студентски стипендии за летния семестър, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, започна на 10 май и ще приключи на 30 май 2016 г.

Фаза 1 на проекта „Студентски стипендии“ е на стойност 26 млн. лв. и покрива три семестъра – летния на 2015/2016 г. и цялата 2016/2017 г.

Стипендиите с европейско финансиране ще са два вида – за успех и за специални постижения. Чрез предоставяне на стипендии за успех ще се стимулира обучението в 32 приоритетни професионални направления, в които има дефицит на кадри за икономиката. Целта е тези специалности да станат по-привлекателни, а следването в тях – по-достъпно и качествено.

Месечните стипендии за успех ще са по 120 лв., средствата за тях са за 151 500 стипендии на обща стойност малко над 18 млн. лв.

Вторият вид стипендии за постижения е за всички професионални направления. Те са за студенти, показали специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. За тези стипендии са предвидени малко над 6 млн. лв. или 30 300 еднократни стипендии по 200 лева. Всеки студент има право да кандидатства в рамките на един семестър най-много за 3 стипендии за специални постижения или за сумата от 600 лв.

Класирането ще е на 21 юни, а стипендиите ще бъдат преведени до 15 юли 2016 г.

Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График” 

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top