РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ  ВИРТУАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО: МЛАДЕЖКИ ПЕРСПЕКТИВИ И АНГАЖИРАНЕ“

 05 май  134

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО: МЛАДЕЖКИ ПЕРСПЕКТИВИ И АНГАЖИРАНЕ“

На 17 декември 2018 г. Общото събрание на ООН прие  резолюция 73/191,  озаглавена „Специална сесия на Общото събрание срещу корупцията“, в която реши да свика през първата половина на 2021 г. специална сесия за предизвикателства и мерки за предотвратяване и борба с корупцията и укрепване на международното сътрудничество.

На осмата си сесия, проведена от 16 до 20 декември 2019 г. в Абу Даби,  Конференцията одобри проект на резолюция, озаглавен „Специална сесия на Общото събрание срещу корупцията“, за последващо приемане от Общото събрание на ООН. Общото събрание на ООН  с решение 74/568  прие, че специалната сесия ще се проведе от 2 до 4 юни 2021 г. 

В тази връзка бе създаден уебсайтът на UNGASS 2021 като първа стъпка в подготвителния процес с цел да функционира като хранилище за цялата релевантна информация, свързана със Специалната сесия, която ще бъде свикана през 2021 г.

В контекста на подготовката на Специалната сесия на ОС на ООН по корупцията (UNGASS 2021), от 24 до 26 май 2021 г. ще се проведе и Младежки онлайн форум „Противодействие на корупцията чрез сътрудничеството: Младежки перспективи и ангажиране“. Това е Виртуален младежки форум за принос към специалната сесия на Общото събрание на ООН (UNGASS) за предизвикателства и мерки за предотвратяване и борба с корупцията и засилване на международното сътрудничество

Целта на Младежкия форум е основните резултати и послания от него да бъдат представени пред ръководителите на делегациите, участващи в Специалната сесия.

Регистрацията за Форума ще бъде отворена до 05.05.2021 г.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Събития

Back To Top