ЕВРОСТАТ: ПАЗАР НА ТРУДА ПРЕЗ 2020 Г.

 21 април  58

ЕВРОСТАТ: ПАЗАР НА ТРУДА ПРЕЗ 2020 Г.

През 2020 г. пазарът на труда в ЕС  беше силно повлиян от пандемията COVID-19. Коефициентът на заетост на лица на възраст между 20 и 64 години е спаднал до 72.4%, като е намалял с 0,7 процентни пункта (пр.п.) в сравнение с 2019 г. Коефициентът на заетост при мъжете от тази възрастова група е бил 78.1% спрямо 79.0% през 2019 г. Заетостта процентът при жените е бил 66.8% при 67.3%. Това развитие доведе до по-нататъшно намаляване на разликата в заетостта между половете, до 11,3 пр.п., в сравнение с 11,7 пр.п. през 2019 г.

Тази информация идва от наскоро публикувани данни за пазара на труда през 2020 г. Освен това днес Евростат публикува допълнителни подробни разбивки на годишните прогнози за 2020 г.

Сред държавите-членки всички държави-членки с изключение на три регистрираха спад в равнището на заетост между 2019 и 2020 г. Швеция показа най-висок процент на заетост от 80,8%, докато най-ниският се наблюдава в Гърция с 61,1%. Най-големият спад в равнището на заетост между 2019 и 2020 г. е регистриран в Испания (-2,3 пр.п. до 65,7%), Ирландия (-1,7 пр.п. до 73,4%) и България (-1,6 пр.п. до 73.4%). Увеличенията се наблюдават в Малта (+0.6 пр.п. до 77.4%), Полша (+0,6 пр.п. до 73.6%) и Хърватия (+0,2 пр.п. до 66.9%).

За повече информация ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top