ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

 21 април  121

ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

Европейската комисия стартира нова инициатива в областта на училищното образование – Европейска награда за иновативно обучение – European Innovative Teaching Award (EITA)

Наградата има за цел да покаже изключителни преподавателски практики, прилагани в рамките на Програма „Еразъм+“, и да отдаде признателност на учителите и техните училища, които имат голям принос за развитието на учителската професия. Европейската награда за иновативно обучение ще акцентира върху значението на европейското сътрудничество в областта на образованието, както и за създаването на Европейско образователно пространство до 2025г.

Специфичните цели на Европейската награда за иновативно обучение са :

  • Да отрази постиженията на учителите и училищата и да направи по-видима тяхната работа;
  • Да открие и да насърчи изключителни практики на преподаване и обучение;
  • Да насърчи взаимното обучение между учителите и училищния персонал;
  • Да подчертае значението на Програма „Еразъм+“ за европейското сътрудничество между учители.

Европейската награда за иновативно обучение ще се присъжда на финализирани проекти по Програма „Еразъм+“, селектирани ежегодно от Националните агенции по Програмата, стартирайки през настоящата 2021г.

Всяка Национална агенция по Програма „Еразъм+“ ще отличава с Европейска награда за иновативно обучение по един проект в следните четири категории:

  • Образование и грижи в ранна детска възраст
  • Начално образование
  • Средно образование
  • Професионално образование и обучение (училища, предоставящи начално ПОО)

Всяка година ЕК ще определя тематичен приоритет, който наградените проекти трябва да адресират. В контекста на Covid-19 и в съответствие с Плана за действие в областта на цифровото образование, тематичният приоритет на Наградата за 2021 е дистанционно и смесено обучение (distance/blended/hybrid learning).

С цел да гарантира високо качество, прозрачност и последователност при присъждането на Европейската награда за иновативно обучение, Център за развитие на човешките ресурси ще следва предоставените от ЕК насоки и критерии за подбор.

Наградата ще има символична стойност и няма да бъде отпускано допълнително финансиране на лауреатите.

Екипът на ЦРЧР

Новини

Back To Top