ДОКЛАД GEO-6 ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

 07 април  60

ДОКЛАД GEO-6 ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

GEO-6 е шестата перспектива за околната среда за младите хора, публикувана от UNEP.

GEO-6 за младежта е първата изцяло интерактивна електронна публикация на UNEP , написана от Младежи за младежи, предоставяща ангажиращо мултимедийно съдържание и интерактивни функции за информиране, ангажиране, образование и водене до младежки действия. 

Целта му е да Ви помогне да разберете състоянието на околната среда, какво може да правите всеки ден, за да стимулирате пазарите да приемат екологично устойчиви продукти и услуги и как да развиете своите умения и да изберете екологично устойчиви кариери.

В доклада се предлагат и няколко казуса и интервюта, включително малки, ръководени от общността проекти и индивидуални ръководства за развиване на подходящи умения за зелени работни места и ежедневни устойчиви действия.

Намерете вдъхновение, за да се включите в значими действия към по-устойчив свят ТУК!

Европейски младежки портал.

Новини

Back To Top