ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА” 2021 ОТ 05.04 ДО 05.05.2021 Г.

 05 май  127

ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА” 2021 ОТ 05.04 ДО 05.05.2021 Г.

За тринадесета поредна година, през 2021 г. Програма „Европа“ на Столична община подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 вече са активни на интернет страницата на Програмата в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 05.04.2021 г. до 17:00 ч. на 05.05.2021 г. Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“.

Председателят на Програмния съвет на Програмата, г-жа Екатерина Йорданова, отправя своята покана за активно участие и вярва, че и тази година с помощта на Програма „Европа“, неправителствените организации ще успеят да реализират свои иновативни и общественополезени проекти. Тази година приоритетните области са от една страна с по-широк обхват, а от друга са допълнени с нова четвърта приоритетна област, което ще разкрие допълнителни възможности за заинтересованите организации.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще бъдат проведени информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване. Информация за датата и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg, както и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Документите по всички приоритетни области може да намерите ТУК, като приложенията са идентични за всяка приоритетна област.

С одобрените от Столичния общински съвет приоритетни области може да се запознаете ТУК.

Консултации се дават и електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма „Европа“ (рубрика „Кандидатствай тук“ – „Въпроси“) до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване.

От името на Програмния съвет на Програма „Европа“, пожелаваме на всички кандидати успех!

За повече информация ТУК.

Събития

Back To Top